צור משה - מושב באזור השרון מצפון לעיר כפר סבא וממזרח לעיר נתניה. המושב שייך למועצה האזורית לב השרון

היישוב מונה 750 משפחות.

ההרשמה להסעות  באתר
כפתור תשלומים

מרכז הלמידה פתוח לתגבור קיץ
פרטים אצל מדלן


30.7.15 יום ה'
ערב ישראלי בדשא הגדול
20.30