צור משה - מושב באזור השרון מצפון לעיר כפר סבא וממזרח לעיר נתניה. המושב שייך למועצה האזורית לב השרון

היישוב מונה 750 משפחות.


23.10.15
בית הנוער שוק קחתן
משעה 15.00-18.30
פרטים בקרוב

ההרשמה לחוגים תשע"ו בעיצומה 

מרכז הלמידה נפתחה הרשמה לשנת תשע"ו