top of page

שיתוף ציבור בנושא תנועה

תושבים יקרים, מצורפים שינויים בהסדרי תנועה

מרכז מסחרי.jpg

מרכז מסחרי 

הפיכת חנייה לאורך המרכז לחניית נכים +ספקים

מסומן 

גבעה.jpg

שכונת גבעת משה

אין כניסה לרחוב הסנונית מהעגור

הפיכת רחוב הזמיר לחד סיטרי

 מסומן בירוק

רח הדקלים.jpg

רחוב הדקלים

הוספת שני במפרים

מסומן בירוק

חורשים.jpg

רחוב החורשים

אדום לבן לאורך הצד הימני

אילנות.jpg

רחוב האילנות

שני במפרים מסומנים

מסומן בירוק

דוכיפת.jpg

רחוב הדוכיפת

שני במפרים מסומנים

מסומן בירוק

תכנית כללית

לצפיה בתכנית לחץ עליה פעמיים

צור משה תוכנית תמרור_6 ספטמבר 2020 (1).j

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לגיה מזכירת המושב 

zurmoshe.mazkir@gmail.com

bottom of page