top of page

נוסעי קו 14 שימו לב, להלן השינויים:

כל השינויים יחלו ביום רביעי הקרוב - 5.2.20!

בשעות אחה"צ -  הקו ייקרא קו 4 ששימו לב לזמנים בקובץ המצורף וייסע מבית יהושע לפרדסיה בדרך המקורית - דרך כביש 4

(לא ייכנס לאבן יהודה בכלל).

בשעות הערב - מהשעה 19:00 ועד 22:00, הקו ייקרא קו 14 והוא ייסע מבית יהושע לפרדסיה דרך אבן יהודה שימו לב לזמנים בקובץ.

גם קו זה יעבור ברח' עצמאות בלבד!!! ולא יעשה את כל הסיבוב באבן יהודה.

חשוב לעקוב באופן שוטף אחרי האתר של חברת "קווים" ואחרי האפליקציות השונות.

בשל עיבוי כמות הנוסעים על הקו (כתוצאה מהמעבר דרך אבן יהודה), משרד התחבורה התחייב לעשות מאמץ ולהגדיל את מגוון הנסיעות בשעות שכרגע אין פתרון מיטבי. היום המשרד מודע היטב לחשיבותו של קו אוטובוס אמין, רציף ומהיר ככל האפשר מצור משה ופרדסיה לתחנת הרכבת בבית יהושע וחזרה. מצורפים לוחות הזמנים.

קו 14 - מיום 5.2.20 מהרכבת לצור משה ( דרך אבן יהודה ) בשעות - 18:40 , 19:40 20:40 , 22:00

קו 4 - מיום 5.2.20 - מהרכבת לצור משה - דרך כביש 4 ( קו 14 הישן ) 15:10 , 15:40 , 16:00 , 17:10 , 17:40 , 18:10 , 19:10 , 20:00 , 21:00

bottom of page