top of page

פרויקט שדרוג כביש 5613
בקטע מרכז מסחרי פרדסיה – רח' השיבולים צור משה

 

 

בפרויקט יבוצעו:

 • הרחבה ושיפור בטיחות של הכביש הקיים, כולל ביצוע שביל אופניים דו סטרי ופיתוח נופי.

 • ביצוע ככר בצומת 5613 – פניה לרחוב התהילה.

 • ביצוע עבודות סלילה ברח' התהילה.

 • ביצוע רמזור בצומת 5613 – בן גוריון (בפרדסיה) – הפרדסים (בצור משה -כניסה א').

 • ביצוע ככר בצומת 5613 – השיבולים בצור משה -כניסה ב').

 • ביצוע תשתיות (ניקוז, תאורה).

 • בשלב ראשון - יתקיים דיון בנת"י ב1.3.20 דיון אישור סופי, שלב אחרון באישור תוכניות.

 • הערכת זמנים - העבודה תחל בקיץ, פרדסיה יצאה למכרז, טרם נבחר קבלן מבצע.

 • לפרויקט 29 שלבי ביצוע ואמור להימשך כשנה עד שנה וחצי.

 • בין כניסה א' לכיכר הכפולה שתיבנה מול רחוב התהילה, תתבצע הרחבה של הכביש לשני נתיבים לכל כיוון. לאור עובדה זו תיבנה חומה אקוסטית לצד הבתים הגובלים בשטח זה (בתים השיכים לפרדסיה). בחלק שלנו (סמוך לבוסתן, לא נדרש קיר אקוסטי משום שאין הרחבה של הכביש הקיים. הצפי הכללי הוא לירידה בכמות המכוניות הנוסעות בכביש זה עקב המיחלוף שנבנה סביב (תת"ל 43 מתוכנן להתחיל להיבנות במקביל, עוד אין תאריך סופי- במסגרתו תצא זרוע לכיוון כביש 4 ישירות מצומת בן גוריון כניסה א' ).

 • בפרויקט קיים חלק נרחב המוקדש לתשתית ניקוז חדשה לכל אורך הכביש המדובר.

 • תתווסף מדרכה בחלק הדרומי (מכיוון כניסה א' ועד כיכר התהילה).

 • בזמן העבודות: החברה המתכננת בנתה את הפרויקט כך שבכל התקופה ניתן יהיה להיכנס ולצאת ליישובים בכל עת. יש מערך הדוק של תכנון וקשר ונקבל לפני כל מהלך עדכונים על השלב הקרב, מידע לתושבים על דרכים חלופיות וכל מידע נדרש נוסף.

 • במהלך הפרויקט יהיו כנראה מספר מועט של לילות בהם ייסגר הכביש, העבודה תתבצע בין השעות 21.00 ל 05:00 . ותמיד תהיה הפניה לדרך חלופית.

.

תנועה2.jpg
תנועה 1.jpg
bottom of page