אצלנו בגינה

הגינה הקהילתית בצור משה מחברת בין ערכים חברתיים וסביבתיים במסגרת עבודה משותפת של קבוצת אנשים הרואים עצמם מחויבים לאימוץ ולטיפוח שטח האדמה.

החזון בהקמת הגינה בצור משה נוגע במספר תחומים משותפים לנו:

 1. גישה לטבע ולאדמה

 2. סביבה לימודית לקיימות

 3. גידולים ירקות ופירות בערוגות פרטיות והמשותפות

 4. מוקד מפגש חברתי

 5. תרומה לנזקקים

הקמת הגינה ותפעולה לאורך שנים דורשת מכולנו הסכמה על עקרונות משותפים ולהלן פירוטם:

 • פעילות שוטפת ומעורבות בגינה ובקרב חברי קהילת הגינה בצור משה - אנו שואפים לקיים פעילות קהילתית הכוללת עבודות הקמה ותחזוקה שוטפת וכן הדרכות מקצועיות. חברי הקהילה ישתתפו בפעילות הגינה ומחוצה לה. הפעילויות השונות יתואמו בתאריכים שיקבעו מראש.

 • כבוד הדדי, עזרה לזולת והדדיות - אלו הם ערכי היסוד של פעילי גינת הקהילה. חברי הקהילה יתייחסו זה לזה כשווים וזאת מעבר לכל הגדרת תפקיד (פורמלי ובלתי פורמלי שיש להם בקהילה). חברי הקהילה שווים זה לזה לרבות גיל וותק בגינה.

 • שמירה על שקט והתחשבות בשכנים - הגינה שוכנת סמוך למבני מגורים. הפעילות בגינה תתבצע תוך שמירה על שקט סביר ותוך תיאום אירועים יוצאי דופן עם השכנים. כמו כן, המשתתפים מתבקשים להקפיד להחנות את רכביהם אך ורק במקומות מורשים בשכונה.

 • שמירה על סדר וניקיון הגינה - פעילי הגינה ומבקריה ישמרו על הסדר והניקיון לרבות תחומי אזורי הפעילות המוגדרים, החזרת כלים למקום, פינוי והשלכת פסולת ואשפה למקומות הראויים להן, שמירה על סדר פינות העבודה והפעילות, איסוף פסולת והחזרת חפצים תועים למקומם.

 • גינון טבעי, אורגני ומקיים - פעילות הגינון בגינה תתבצע תוך שמירה על ערכי הטבע והסביבה ועל בסיס עקרונות הקיימות. לא ייעשה בגינה שימוש בחומרים כימיים לצרכי דישון והדברה.

 • בטיחות בעבודה - חברי הקהילה ישמרו על כללי בטיחות בעבודה, יקפידו על הגעה לגינה בנעליים סגורות ועל עבודה עם כפפות. העבודות המבוצעות הינן באחריות המשתתפים בלבד, ועליהם לנקוט במשנה זהירות בכל פעולה המבוצעת על ידם ולהקפיד למלא אחר הוראות הבטיחות שיינתנו להם.

 • טיפול בערוגה הפרטית - הגעה פעם בשבוע לטיפול בערוגה הפרטית.

 • השתתפות בטיפול בערוגות המשותפות - לגינה חלקים "ציבוריים" המשמשים את כולנו. חברי הקהילה ישתתפו בטיפול בערוגות המשותפות ובתשתיות הגינה השונות כדוגמת צינורות ההשקיה, הקומפוסט, החממה, השבילים, פחי הפסולת והאשפה, פינות המשחקים, פינות הישיבה וכדומה. זמן טיפול בערוגות המשותפות יקבע אחת לחודשיים וכן יידרש טיפול שוטף של כל משפחה בזמן ההגעה הפרטי.

 • התחייבות לפרויקט - ההשתתפות בפרויקט כרוכה בתשלום לועד מקומי צור משה של 80 ₪ בחודש. ביטול הרישום יכול להיעשות פעמיים בשנה (בפסח ובסוכות - בסיום כל חודש). הביטול יעודכן בכתב מול ועד מקומי צור משה ומול מרכזות הפרויקט - עדי ויטמן והילה גל.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now