הרשמה לשערי כניסה

לכל בעל נכס מגיע רישום של שני מספרים ללא תשלום

.על מנת לקבל מנוי כניסה ויציאה יש להציג חוזה

.שוכרים  זכאים למנוי בתשלום חד פעמי של 30 ש"ח כנגד הצגת חוזה

תודה , בקשתך נשלחה

אירועים קהילתיים