top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 45 מתאריך 9/9/15

נוכחים :איציק מוסקוביץ,יהונתן הלוי,רוני זרח,אלון בלחסן,עמיחי כהן ,שלומי יהודה ,מילי יפרח.

מנהל תפעול: רועי איצקוביץ .

ועדת ביקורת : ניסן כנפי ,חני פרי  .

 

סדר יום:

 

 1. הצעת המועצה האזורית לתקצוב תחום הספורט במושב

 2. ברכת יו"ר הוועד המקומי לרגל ראש השנה.

 3. בקשת יו"ר הוועד המקומי להורדת סעיפים מסדר היום

 4. אישור פרוטוקול 44

 5. תשלום ארנונה /בית החולים לב השרון

 6. סיכום פגישת הכרות מדריך הנוער ליאור מור

 7. סיכום בחירת מועמדים למשרות הדרכה בתנועת בני המושבים

 8. סיכום פגישה בנושא המרכז המסחרי בשכונת הבוסתן .

 9. דיון בדו"ח ועדת ביקורת בית כנסת.

  11. שתילת צמחיה בכניסה לשכונת גבעת משה .

 

 

 1. הצעת המועצה האזורית לב השרון לטובת הקמת מגרש פטאנק בשיתוף הועד המקומי – הוועד החליט להשיב בחיוב לבקשה.

 2. יו"ר הוועד המקומי איציק מוסקוביץ מברך את תושבי צור משה וחברי הוועד          

 3. המקומי בברכת שנה טובה .

 4. בקשת יו"ר הוועד המקומי להורדת סעיפים בסדר היום בנושא נאמן הנוער     ופקידה לוועד המקומי – הוחלט לאשר פה אחד את הבקשה.

 5. אישור פרוטוקול מספר 44 מתאריך 22/7/15  ,יש לבדוק ולערוך את הפרוטוקול בצורה מסודרת יותר,אושר הפרוטוקול פה אחד .

 6. ארנונה בבית החולים לב השרון – נמסר דיווח לחברי הוועד בנושא סיכום בפגישה עם נציג בית החולים, הוחלט לאשר פרוטוקול מתאריך 27/8/15 פה אחד.

 7. סיכום פגישת הכרות ליאור מור מתאריך 23/8/15 ,הפרוטוקול הועבר לכל חברי הוועד,חבר הועד עמיחי כהן מבקש לקיים פגישת עבודה נוספת עם נציגות המועצה ונאמן הנוער,הוחלט לקבל את בקשתו של חבר הועד פה אחד

 8. סיכום בחירת מעומדים לתפקידי הדרכה בתנועת בני המושבים ,הוחלט לאשר במלואו את פרוטוקול זה מתאריך 27/8/15 .

 9. פרוטוקול ישיבה בנושא המרכז המסחרי בבוסתן מתאריך 2/9/15 ,הוועד דבק בעמדתו ומתנגד להקמת מרכז מסחרי בשכונת הבוסתן.

 10. דיון בדו"ח וועדת ביקורת – חברי הוועד המקומי מתנצלים על השהיה בתגובה לוועדת ביקורת וידונו בדו"ח.

 11. יו"ר ועדת ביקורת חני פרי מציינת שהדו"ח מצומצם ורובו מתייחס לנוהלי עבודה של הוועד,חברי הוועד המקומי מקבלים את ההערות ויפעלו לתקן את הנושאים שהועלו. 

 12. בית כנסת – לקראת תקופת החגים עבר בית הכנסת מתיחת פנים שופץ 

       ונצבע פנים בית הכנסת, פרגולות,ארגז רוח וסורגים .

       ביום כיפור יתקיים בנוסף לתפילה בבית הכנסת גם מניין ע"י חזן אשכנזי

       בנוסח אשכנז בבית העם.

 13. שתילת צמחייה בכניסה לשכונת גבעת משה – הוחלט להעביר את עבודות

       השתילה ברחוב החסידה לשנת תקציב 2016.

bottom of page