top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 50 מתאריך 23/12/15

נוכחים : איציק מוסקוביץ , רוני זרח ,שלומי יהודה ,יהונתן הלוי,אלון בלחסן .

התנצלו : עמיחי כהן , מילי יפרח .

מנהל תפעול : רועי איצקוביץ

תושבי המושב : שי וטליה גורן ,עטרה פרידמן , סמדר נחמו .

 

 

סדר יום :

 

1 – מכתב מתושבי רחוב הדקלים בנושא מגרש הספורט .

2 – אישור תביעה נגד בית החולים לב השרון בנושא תשלומי הארנונה

3 – פינות גזם

4 – פרויקט באזור האנדרטה + שתילה לט"ו בשבט

5 – שדרוג הכניסות לשכונת גבעת משה .

6 – תנועת הנוער {ילדי חוץ }

7 – גינון בית העלמין

8 – נוהל שנת בניי מצווה

9 – עדכוני פעילויות תנועת הנוער .

10 – אישור פרוטוקול מספר 49 מתאריך 11/12/15

 

 

1 – מכתב פניה של תושבי רחוב הדקלים ,בנושא הפרעות עקב פעילות ספורט במגרש הכדורסל בבית הספר בכר רוסו ,התושבים הציגו את עמדתם בנושא הפרעות בשעות שלא סוכמו בעבר , בימי שישי ושבת ללא הפסקות .

הוחלט להטיל על חבר הוועד אלון בלחסן לטפל ביחד עם התושבים הגרים בסמוך למגרש למצוא פתרונות שיתאימו לתושבים הגרים ברחוב הדקלים ויצמצמו את ההפרעות .

2 – אישור תביעה נגד בית החולים לב השרון בנושא תשלומי הארנונה : לאחר פגישה שהתקיימה עם נציגות בית החולים בתאריך 13/12/15 {מצורף כנספח לפרוטוקול} ,נציגי הוועד המקומי אשר השתתפו בפגישה ממליצים לוועד המקומי להגיש תביעה כנגד בית החולים ולהמשיך בתהליך ולמצות את זכותנו בהתאם לאחוזים המגיעים לוועד המקומי ,בהתאם לגבייה של המועצה האזורית לב השרון .

3 – פינות גזם : לאחר סיור עבודה שנערך בתאריך 18/12/15 בנוכחות יהונתן הלוי ,רועי איצקוביץ ויושי אנג'ל {מצורף לפרוטוקול } הוחלט לצרף עוד שני חברי וועד ולהגיש הצעה לפיילוט של 3-4 עמדות גזם ,כמו כן יש לקבל הצעות לכל פינות הגזם ,ההצעות תתקבל עבור בטונדות ,ומסלעות של גובה 70/80 ס"מ הוועד המקומי מודה לתושב המושב יושי אנג'ל על היוזמה ,הזמן וההשקעה בנושא .

4 – פרויקט פיתוח באזור האנדרטה + שתילה לט"ו בשבט : הוכנה תוכנית לפיתוח אזור האנדרטה תבדק האפשרות של  בניית חנייה במקום מדרכות ,שתילת עצים ממבנה הדואר עד לביתו של תושב המושב דני כץ ,עלות הפרוייקט כ – 135.000 ₪  , הוחלט לבצע את הפרויקט : 4 בעד ,1 מתנגד .

5 – שדרוג הכניסות לשכונת גבעת משה : הוחלט לשפר ולשדרג את שתי הכניסות לגבעת משה {דוכיפת פינת החסידה / הבנים פינת החסידה } ,העבודה נדחתה מחודש נובמבר 2015 ונקבע שתעשה ביחד עם פרויקט ט"ו בשבט  ,עלות העבודות כ- 22.000 ₪ . הוחלט לאשר את העבודה .

6 – תנועת הנוער {ילדי חוץ } הוחלט לחייב כל ילד חוץ שלא מתגורר בצור משה ומשתתף בפעילויות הנוער בעלות של 100 ₪ .

7 – גינון בית העלמין :  בעקבות פנייה של המועצה לטיפול בנושא הגינון ע"י חברה חיצונית מטעמה ,הוחלט להשיב למועצה כי אין הסכמה של הוועד המקומי בנושא,ו הגינון בבית העלמין בצור משה יתבצע ע"י הוועד המקומי .

8 – נוהל שנת מצווה – השתתפות הוועד המקומי בתקציב :  הוכן נוהל עבור תקצוב שנת המצווה { מצורף לפרוטוקול } ,הוועד מאשר את נוהל בני המצווה .

9 – עדכוני פעילויות תנועת הנוער : חבר הוועד האחראי על הנוער יהונתן הלוי מסר עדכונים על הנעשה בתנועת הנוער בחודש הקודם ועדכונים לחודש הבא על פעילויות הנוער , חברי הוועד מקבל בברכה עדכונים שותפים מהנעשה בתנועת הנוער.

bottom of page