top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 55 מתאריך 13/5/16

נוכחים : איציק מוסקוביץ , רוני זרח , עמיחי כהן , שלומי יהודה , אלון בלחסן , יהונתן הלוי , מילי יפרח .

ועדת ביקורת : ליאת מאיר

 

 

 

1 } יו"ר הוועד איציק מוסקוביץ מתנצל על כך שלא נשלחה הזמנה לחברי וועדת

 

ביקורת ,ההודעה נשלחה באיחור של יום ליפני הישיבה .

 

2 } נמסרה סקירה מקיפה על ידי חבר הוועד עמיחי כהן בנושא העבודה שנעשת

 

במשרד על מנת לשפר ולייעל את עבודת המשרד , לאחר לימוד החומר התקיימו

 

פגישות מקיפות עם העובדים ובין חברי הוועדה שנבחרה לבחון את כל עבודת

 

המשרד בכל מערכותיו , הוועדה הגיעה למסקנה כי יש צורך לבחור מתוך

 

עובדים עובד אחד שישמש כמזכיר המושב בכל מובן המילה ובאחריות מקיפה

 

של כל המשרד ומערכותיו מול חברי הוועד .

 

הגדרת התפקיד תהיה ברורה , המזכיר/ה תיהיה גם מנהל המשרד ויהיה מופקד

 

על כל עובדי הוועד המקומי .

 

ישנה חשיבות עליונה לערוך ולקיים מערכת יחסי גומלין מסודרים בין חברי הוועד

 

 לתפקיד המזכיר, על מנת לאשר את תפקיד המזכיר יש להוציא מכרז פנימי

 

,לאחר שהוועדה זיהתה עובד עם פוטנציאל קידום בהתייעצות משפטית .

 

הוועד החליט להיכנס לתהליך של ארגון מחדש במבנה המשרד וכוח האדם .

 

במהלך החודשים הקרובים יתבצע הליך מסודר וחוקי במבנה המשרד , עד אז

 

נהיה בתקופת מעבר ,הוועדה תמשיך ללוות את התהליך ובסיומו יובא לדיון

 

באחת הישיבות הקרובות .

bottom of page