top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס 58

מיום 2.9.16

נוכחים:, עמיחי כהן, יהונתן הלוי, מילי יפרח, נוריאל סייג, עופר פביאן,

איציק נגרי, גיה רותם

 

נושא

אחריות ביצוע.

אירוע מכבי תל אביב- ב 5.9 בערב ייערך ערב פתיחה לעונת חוגי הכדורסל של תומר חולי בהשתתפות שחקני קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב .

האירוע לחוג הכדורסל בבד מתואם עם רב"ש ומחלקת רישוי

 

 

 

עדכון מעבר גבית הסעות למועצה, מהשנה המועצה תגבה הסעות ישירות

 

טיפול בנושא פינות מחזור גושית, העתקה לבית העם במקום יש מצלמה קיימת פחות חשוף לקבלנים חיצוניים . על פי מודי "ינוביה" בינוב. פינת הגזם תיפתח לציבור בימים קבועים בשעות מסוימות. לא תותר זריקה מחוץ למועדים אלו. הטמעה בציבור ע"י פרסום. חיסול וניקוי מחזרו גושי ברחוב האילנות.

הקמת פינת גזם נוספת בגבעה עלות 3000 ₪. השטח אושר ע"י האגודה בתנאי שתוקם פינה מסודרת עם ריצפה תחומה

עופר, איציק וגיה

צהרון הלן – עדכון לגבי סגירה כספית על עלות שנתית 33,000 ₪ ( כמו שנים עברו ) והשתתפות מועצה בעוד 4000 ₪ .

 

בחירת  יו"ר לוועד – המועמד נוריאל סייג

אושר

מורשי חתימה – כיום עם התפטרות מורשי החתימה שלומי יהודה ואלון בלחסן ובקשתו של החבר איציק מוסקוביץ לחדול מלהיות מורשה חתימה מורשה החתימה היחיד הנו עמיחי כהן . על הועד לבחור שני מורשי חתימה נוספים . המלצה: איציק נגרי ועופר פביאן

 

אושר

ועדות  – מצ"ב נציגי הועד בוועדות השונות אם יש מתנדבים נוספים שרוצים להצטרף יבורכו

נוער – יהונתן הלוי

תשתיות – עופר פביאן ואיציק נגרי

תרבות וחוגים – מילי יפרח

כספים- עמיחי כהן

משפטי- נוריאל סייג

בטחון- עמיחי כהן

  1.  

מחסן תומר החלטה- בית הספר לקח את המכולה בסמוך למגרש הכדורסל ששימשה למחסן לחוג . בעקרון לכלל החוגים יש מקום אחסון של ציוד אימון והועד נדרש לתת מענה לפער שנוצר . עלתה הצעה של תומר לרכש מחסן בעלות של כ 3000 ₪ . נדרשת החלטה עקרונית לעניין האישור , סכום הכסף ( מלא / חצי חצי ) ומיקום המחסן .

 

אושר

הועד ירכוש  מחסן שיהיה בבעלות הועד

חיים אביתר החלטה- משפחת אביתר בנתה בחצר ויצרה שביל גישה לבתים החדשים . מדרכת המושב נותרה שלמה ונותרה רצועה של כ 10 ס"מ בין המדרכה של המושב לשביל הפנימי שהמשפחה טוענת שעל הועד לבנות . ניתנה בעניין ( לטענת חיים אביתר ) הבטחה של איציק מוסקוביץ הועד נדרש להחליט בנושא.

 

יש להשלים לפנים משורת הדין. אנו פועלים על פי דין למרות שאין אנו נדרשים. ולפי עיקרון השוויון.

מנור ופיטליק החלטה מה כן עושים- שתי תלונות בנושא עצים ושורשים .

מנור - נתקבלה החלטה של פקיד היערות לכרות והתהליך הראשוני בוצע אך המשפחה דורשת תיקונים מעבר למשטח האבנים . – נדרש להחליט מה עושים ?

פיטליק- העץ מרים שוב את המדרכה והמסילה מבקשים בקשת כריתה, האם להגיש בקשת כריתה מקק"ל?

 

משפחת מנור-יבוצע הנדרש על פי חוק. תיקון המקום בלבד.

משפחת פיטליק יש להגיש בקשה לקק"ל

גדר מול בית העם שנפגעה בתאונה -השלמה 422 ש"ח ליחידה

 (10 יחידות כל ההיקף).

 

הוחלט להשלים גדר מותאמת לגדר הקיימת לפי תקן.

אנו מודים לחברי הועד המקומי שפרשו על תרומתם.

ליו"ר איציק מוסקוביץ שממשיך כחבר ועד על תרומה גדולה ושרות בתפקיד כפוי טובה, ולא קל. לרוני זרח על ההשקעה הגדולה בניהול  הכספי והכללי בצורה הטובה ביותר. לאלון בלחסן על רוח ההתנדבות והלב הרחב והיכולת לתת מענה ופתרון למגוון בעיות. אין זה מובן מאיליו. ולשלומי יהודה.

מודים אנו על הירושה הטובה, ועד מתפקד וישוב מתפקד. ואת הטעון שיפור-אנו נשפר.

 

הועד המקומי מבקש להשתתף בצער :

אברהם אטל- במות האם

חיים נאורי –במות האם

שלא נדע עוד צער ונשמע רק בשורות טובות

bottom of page