top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 61

מיום 13.1.2017

נוכחים: יו"ר הועד - נוריאל סייג, עמיחי כהן, מילי יפרח, יהונתן הלוי, עופר פביאן, איציק נגרי, איציק מוסקוביץ, גיה רותם.

 

 

נושא

אחריות ביצוע

מדלן זקר סקרה את פעילות הגמלאים-הצעה לתקציב 2017 הציגה את הפעילות הענפה של הגמלאים. הגישה בקשה להגדלת תקציב גמלאים ל2017.

יש צורך להגדיר קריטריונים להשתתפות תושבי חוץ בפעילויות.

מדלן תכין טבלה מסודרת עם גיה

עופר פביאן: הציג תכנית פעילות ועדת תשתיות ל 2017: משטח הדואר, שדרוג גינת הבוסתן משטחים ופינוי פרגולה+ גן שעשועים  ליד הבמה, נושא העצים : מיפוי מקצועי וטיפול

החלטה ליציאת עבודה, בגבעת משה להחלפת כל גופי התאורה.

יציאה לעבודה בכל הפרויקטים

אחראי עופר

הכרזת הסכום 350,000 ש"ח מתקציב 2016 תב"ר

כל חברי הועד הצביעו בעד

יציאה בסוף ינואר למכרז זוטא בנושא וניקיון וגינון

כל חברי הועד הצביעו בעד

עמיחי הציג את נושא אגרת השמירה בצור משה.-חוק העזר. אשרור הארנונה לשנת 2017 עליה של 1.77%

כל חברי הועד הצביעו בעד

דיון חוזר והחלטה בעניין שעות השימוש של מגרש הכדור-סל בשטח בית הספר.

נוריאל הציע להשאיר את המצב כמו בכל מגרשי הספורט, פתוח כל הזמן. איציק מוסקוביץ מציע להשאיר את המצב  שהיה קיים עד היום.

 

איציק נגרי ינהל בדיקה מול התושבים האם ניתן להגיע לפשרה ויחזור עם הנתונים לוועד להחלטה

שמירה

עמיחי הסביר כי צורכי הביטחון של המושב עומדים על 750.000 ₪. כרגע תגבה אגרת השמירה בשיטת ביניים שהונחתה ע"י המועצה: עד 115 יגבה למי מטרז' ומעל 115 לפי השיטה הישנה (80 ₪ לבית אב) כל זאת עד אישור אגרת השמירה במשרד הפנים.

 

כל חברי הועד הצביעו בעד

אתר- תומר צימרמן יהיה פרויקטור  ויעבוד מול הספק,

יערוך ניתוח צרכי הציבור: ידאג להטמעת האתר והאפליקציה בקרב התושבים.

משפטי, נוריאל עדכן כי הועדה המשפטית התכנסה והחליטה  על החלפת היועץ המשפטי. הוחלט לעבוד עם –BYW משרד עורכי דין. בימים הקרובים נקיים פגישה עם רוני שמואל להיפרד ממנו.

כל החוזים שצור משה מחויבים להם יכנסו לבדיקה . תיקים בהליכים יעברו לטיפול המשרד החדש.

יש להעביר לטיפול תומר צימרמן

 

גיה תטפל בהעברת חוזה מול המשרד החדש והוצאת מכתב לרוני שמואל.

בית העלמין, הועד המקומי מעוניין להמשיך בתחזוקת בית העלמין בהסדר הקיים היום מול אבי מאיו. שאחת לחודש מועברת למועצה חשבונית לזיכוי.

נוריאל יסגור את הנושא מול איציק שעתאל

12 דונם שטח עבור מרכז ספורט, בדיקה וניהול הנושא יעשו ע"י רפי תדהר.

נוריאל , אבי קאטרי ורפי תדהר יפגשו בהקדם לקידום הנושא

ניהול עצמי- הוקם צוות לבדיקת הנושא בראשות איציק סלובודיאנסקי. מסקנות יעברו לוועד לחשיבה ובדיקה.

 

תרבות-אבי אטיאס יו"ר ועדת תרבות הציד את תכנית התרבות לשנה הקרובה. תוך חשיבה  והתמקדות בפיתוח פעילות קהילתית נרחבת יותר.

הוצע מודל רכז תרבות במשרה חלקית בשיתוף עם פעילים מהקהילה.

 

יש לכנס את ועדת שנות ה80 לישיבה בהקדם.

יום העצמאות-יש לערוך בדיקה מקיפה של אירוע זה.

 

ועדת חיילים- דורית גרומן .דורית תרכז את הקשר עם המועמדים לגיוס והחיילים ובני השרות.

גיה תעביר לדורית רשימות שמיות של בני השכבות הרלוונטיות

bottom of page