top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 62

מיום 3.3.2017

נוכחים: יו"ר הועד - נוריאל סייג, עמיחי כהן, מילי יפרח, יהונתן הלוי, עופר פביאן, איציק נגרי, איציק מוסקוביץ, גיה רותם.

 

 

נושא

אחריות ביצוע

דיון חוזר בנושא מגרש הכדורסל שעות פתיחה.

קטרי ציין כי לדעתו יש להתייחס לתושבים המבוגרים החיים במקום, "זה זמן רב יש נוהל שפועל ומקובל ומאפשר להם יום בשבוע קצת שקט בבוקר".

נוריאל ציין שהנושא מנוגד לחוק, יכול להיות שראוי להוריד את שעות הפעילות בבוקר, אבל היישוב גדול יש כאן מעל 4000 איש ומתוכם כ1000 ילדים וחייבים לאזן את הדברים. כללי המשחק השתנו זה לא מה שהיה כאן לפני שנים.

המלצה לחצי שנה נשאיר את המצב כפי שהוא מבחינת שעות וייבדקו חלופות.

מקהלה: לאור ההתנהלות המקהלה  בשונה משאר החוגים, היום המקהלה לא מכסה את שכר המנצח, והועד משלים כ2000 ש" בשנה.

שנה הבאה עלות המקהלה תהיה מותאמת לכיסוי שכר המנצח.

 

אישור תקציב 2017 –ברוב קולות התקציב אושר

התקציב אושר כולם הצביעו בעד.

איציק מוסקוביץ ציין כי הוא מסתייג מההצעה לסכום התשתיות עקב התנגדות לאחד הסעיפים.

עידכונים:

  • התחילה העבודה מול יועץ משפטי חדש

  • צח"י הוקם צוות ונתקבל ציוד מהמועצה

  • תביעה בנושא תשלום ארנונה ב"ח לב השרון בטיפול איציק סלובודיאנסקי, בשלבי סיום.

bottom of page