ועד מקומי צור משה

יו"ר הועד - אליעזר לנדסמן 050-7772833    eliezer.land@gmail.com

 עומר סובול 052-9242484    omersobol74@gmail.com

אבי אטיאס 052-9210069  kastias@bezeqint.net

יו"ר ועדת כספים - שלומי לוי  052-2499390  Shlomile11@gmail.com

ניסן כנפי  052-6119784  Nissan@tnuvot.co.il

יו"ר ועדת מרכז ספורט ופנאי - רפי תדהר  050-3058149  rafitid@walla.co.il

יו"ר ועדת פרט יעל יעקב  052-2373712  yaelhj21@gmail.com

יו"ר ועדת קהילה גיא זקר  054-5372354  Guyza72@gmail.com

יו"ר ועדת חזות היישוב אלון בלחסן  054-4404088  alonbal71@gmail.com