לו"ז ישיבות ועד מקומי צור משה 2022

25.1.22  יום ג' ישיבת ועד 20.30

22.2.22  יום ג' ישיבת ועד 20.30

22.3.22 יום ג' ישיבת ועד 20.30

26.4.22 יום ג' ישיבת ועד 20.30

24.5.22  יום ג' ישיבת ועד 20.30

21.6.22  יום ג' ישיבת ועד 20.30

26.7.22  יום ג' ישיבת ועד 20:30

23.8.22  יום ג' ישיבת ועד 20.30

20.9.22  יום ג' ישיבת ועד 20.30

25.10.22  יום ג' ישיבת ועד 20.30

22.11.22 יום ג' ישיבת ועד 20:30

6.12.22 יום ג' ישיבת ועד 20.30

27.12.22 יום ג' ישיבת ועד 20.30 אישור תקציב