ועד מקומי

טלפון:    09-8940091
פקס:      09-8943517

זמני קבלת קהל ומענה טלפוני 
ימים א׳,ב', ד' ו-ה'  8:30 - 14:30

יום ו׳ 8:30 -  12:00

כתובת משרדי הועד: השיבולים 2, צור משה

כתובת למשלוח דואר: ת.ד.256 ד.נ. לב השרון 4281000

ועד האגודה - תשלום מים

טלפון:    09-8945025

זמני קבלת קהל ומענה טלפוני 

ימים א׳- ד'  8:30 - 12:30

יום ו׳ 8:30 -  12:00

מייל: Zurmoshewater@gmail.com