top of page

בית הכנסת תפילה למשה

בית הכנסת ממוקם צמוד למתחם גני המועצה במרכז המושב.

בבית הכנסת מקיימים אירועים כגון:

בריתות, בר מצווה, חתן כלה, שיעורים והרצאות בנושא דת.

קיום האירועים בתיאום מראש עם משרדי הועד המקומי.

כמו כן יש אפשרות להנצחה בלוח זיכרון בעלות של 250 ₪ או לרכישת כסא על שם התורם, שישמש אותו בשבתות ובמועדי ישראל- בעלות של 600 ₪.

bottom of page