top of page

צור משה

צור משה הוא מושב באזור השרון מצפון לעיר כפר סבא וממזרח לעיר נתניה. המושב שייך למועצה האזורית לב השרון.

היישוב הוקם בערב יום כיפור בשנת 1937 במסגרת ישובי חומה ומגדל על ידי עולים יוצאי ערים סלוניקי וקסטוריה שביוון.

אדמות הישוב נקנו מיוסף חנון בעל האדמות עליהן שכן הכפר שופה. בשנת 1940 הצטרפה למושב קבוצה של יוצאי בולגריה.

החברים התפרנסו מגידול ירקות, נטעו פרדסים, לולים ורפתות.

שמו של הישוב ניתן לו תוך צירוף שמו הפרטי של משה בן אליהו קופינס בצירוף המילה צור, על שם העיר החשמונאית צורן.

לצד התושבים הוותיקים גרים במושב היום בנים ממשיכים ותושבים חדשים (רובם צעירים) .

במקום מתנהלות פעילויות תרבותיות וחברתיות, מערך חוגים עשיר ומגוון תנועות נוער, גני ילדים, בית ספר יסודי, מרפאה, ספריה, מועדון נוער ובית קשיש.

המושב הפך להיות אחד המושבים הגדולים והמוצלחים באזור, והוא מונה כ-750 משפחות. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לשנת 2013 הישוב מנה 3043 תושבים שהם כ- 14.3% מכלל תושבי המועצה האזורית לב השרון.

bottom of page