מידע לתושב

תשלומי ארנונה

.תשלומי ארנונה משולמים למועצה האזורית לב השרון ולוועד המושב

 .מהמועצה ומהוועד תקבלו בדואר אחת לחודשיים 2 הודעות תשלום נפרדות

.הועד המקומי מוציא הודעת חיוב, ולאחר תשלום תצא קבלה

.לשאלות בנושא מיסים במועצה, יש לפנות  ל076-5300923 מחלקת גביה במועצה

misrad@zurmoshe.co.il 

.לשאלות בנושא מיסים וועד מקומי, יש לפנות ל 09-8940091 וועד מקומי

תשלומי שמירה

.גביית השמירה נעשית לפי חוק מדינה

.  שורת השמירה מופיעה בדרישת תשלום הארנונה של הועד המקומי

תשלומי מים
גבית מים מתבצעת ע"י אגודת המים.  לברורים  09-8945025
שעות פתיחה א'-ד' 8:00-14:00  יום ה'י סגור ו' 8:00-12:00
Zurmoshewater@gmail.com 

הרשמה לשערי כניסה
כל בעל נכס או שוכר יכול להירשם לאפליקציית שערי המושב
על מנת להיכנס כמנוי יש ליצור קשר עם משרדי הועד במייל

חוגים וצהרון בכר רוסו
מרכז החוגים צור משה פתוח לילדי צור משה ויישובי הסביבה
לפרטים על מגוון החוגים והצהרון: 
לשאלות 09-8940091

פינוי גזם
(גזם בייתי ניתן לזרוק רק בפינות הגזם המיועדות לכך (מפה בכפתור
.אין לזרוק פסולת חקלאית בפינת גזם
.על פי החלטת המועצה יפנה בית אב עד 3 באלות לשבוע מגינתו,
שימו לב פינות הגזם מצולמות

פינוי פסולת גושית
פסולת גושית מפונה אחת לחודש מרחובות המושב
הודעה על יום הפינוי נשלחת לתושבים
ניתן לפנות עד 3 פריטים בכל פינוי.
לא תפונה פסולת בנין מכל סוג (דלתות, חלונות, דקים, גבס, אסלות , צינורות ועוד...)

מקלטים
ברחבי המושב ממוקמים 13 מקלטים
מפתחות לכל מקלט ניתן למצוא אצל מנהל הבטחון
. חלק מהמקלטים אינם מחוברים לחשמל