בית הנוער
בית הנוער ממוקם בצד המערבי של המושב.
בית הנוער מכיל 5 חדרים
3 חדרי סטודיו למחול

וחדר מוזיקה

במקום מתקיימים חוגים ופעילות נוער