ראש השנה התש"פ

ערב ראשון השנה א' תשרי 29/9/19

18:05 הדלקת נרות

(-מדליקים גם נר נשמה שממנו נעביר אש להדלקת נרות מחר)

18:20 תפילת מנחה וערבית של חג

 

יום שני 30/9/19

8:00 תפילת שחרית

10:30 תקיעת שופר

17:45 תפילת מנחה

18:15 תשליך

18:45ערבית של חג

19:10 הדלקת נרות

(-העברה מהנר נשמה שהדלקנו אתמול)

 

יום שלישי 1/10/19

8:00 תפילת שחרית

10:30 תקיעת שופר

18:00 תפילת מנחה

19:05 צאת החג

ערב יום כיפור 8/10/19

13:30 תפילת מנחה לערב יום כיפור

17:55 הדלקת נרות , תחילת צום

18:15 כל נדרי ותפילת ערבית

 

יום כיפור יום רביעי 9/10/19

8:00 תפילת שחרית

12:00 "יזכור" (הזכרת שמות נפטרים)

15:30 תפילת מנחה

17:00 תפילת נעילה

19:00 תקיעת שופר, צאת חג, וערבית למוצאי יום כיפור

 

גם השנה יתקיימו תפילות יום כיפור בשני מוקדים: בבית הכנסת ובבית העם.

להלן זמני התפילה בבית העם:

יום שלישי 8/10/19

17:55 כל נדרי ותפילת ערבית

יום רביעי 9/10/19

15:30 תפילת מנחה

17:00 תפילת נעילה

 

(תפילת שחרית ומוסף בבית הכנסת)

 

לברורים ושאלות ניתן לפנות

לרב ניצן זרח 050-5218136

 

 

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה