top of page

מה חדש במושב?!....

 

ועדת נוער – חילופי תפקידים

אנו נפרדים מליאורה ארבל יו"ר ועדת נוער, ומבקשים להודות לה על שנה וחצי של פעילות בתקופת הקורונה בתנאים כמעט בלתי אפשריים, בה הובילה את הנוער במושב. 

תודה מכל הלב לליאורה על ההשקעה והנתינה!

 

אנו שמחים לעדכן כי, לתפקיד היו"ר החדשה נבחרה מיטל צומר :

מיטל הנה בת המושב אשר צמחה בתנועה ומגיעה אלינו עם ניסיון רב בתפקידי הדרכה מגוונים כמשצ"ית וגרעינרית.

נאחל למיטל ברוכה הבאה ובהצלחה!!

 

אישור תב"ע 

אנו שמחים לעדכן כי, האגודה החקלאית מקדמת את התב"ע (תכנית בניין עיר) מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

מטרת התב"ע הנה להסדיר את כל השטחים במושב- הציבוריים והפרטיים, אל מול רמ"י.

בישיבת הועד המקומי שהתקיימה לאחרונה בנושא , בחן הועד את התכנית ואישר כי ניתן מענה ראוי לצרכי כלל הציבור במושב.

על זאת, בתוכנית קיימת בשורה משמעותית עבור המושב כאשר במתווה ההסדרה בו נוספו מרכז הספורט והפנאי(הקאנטרי) והשביל ההיקפי המתוכננים.

בהתאם לכך, עם אישור התוכנית על ידי רמ"י, ניתן יהיה לקדם תכניות אלו לטובת כלל תושבי המושב ועוד.

אנו רוצים להודות לחברי ועד האגודה שמשקיעים בכך ימים כלילות ומשאבים רבים.

 

שערים חשמליים

לפני כ – 3 חודשים החליט הועד המקומי על הפיכת כלל השערים במושב לחשמליים,

בהתאם להחלטה בוצע מכרז. במכרז זכתה, חברת טכנודור .

החלטה זו באה במטרה לשפר את השירות לכלל התושבים באופן שיאפשר :

·  שליטה מרכזית של מנהל הביטחון בסגירת השערים בעת אירוע או מכל סיבה  שתצריך סגירה מידית.

·  חסכון במשאבים-סגירה ופתיחת השערים תתבצע מרחוק, ללא צורך בכוח אדם.

·  גמישות ויעילות-הרשאות לפתיחת שערי המושב, בכל שעה ביממה. 

bottom of page