top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 47 מתאריך 21/10/15

נוכחים : איציק מוסקוביץ ,עמיחי כהן , רוני זרח , אלון בלחסן , יהונתן הלוי ,שלומי יהודה ,מילי יפרח .

נציג צור משה במליאת המועצה : אבי קטרי

מנהל תפעול : רועי איצקוביץ

ועדת ביקורת : ליאת מאיר

תושבי המושב : אורלי ברדוגו ,נציגי רחוב הגפן :משפחת סולומון, מלכה וקאייקוב .

 

סדר יום }

1 - מכתב מתושבת המושב אורלי ברדוגו

2 -גדר ברחוב הגפן

3 – מראה שבורה בחדר 4 בבית החוגים

4 – חוזה גינון

5 – נוהל פרסום מידע לתושב

6 – דוח וועדת כספים ,מאזן מול ביצוע

7 – אישור פרוטוקול מספר 46 מתאריך 16/9/15

8 – אישור פרוטוקול וועדת כספים מתאריך 16/10/15

9 – חשבון בבנק לאומי של הוועד המקומי .

10 – מכרז חדש לתפקיד רכז אדמיניסטרטיבי של הוועד המקומי

11 – ארנונה בבית החולים לב השרון

 

1 -מכתב מתושבת המושב אורלי ברדוגו – טענת הגברת ברדוגו בנושא העלאת מחיר של חוג הפילאטיס במסגרת החוגים במושב, {מצורף לפרוטוקול מכתבה של הגברת ברדוגו} ,הוועד המקומי הסביר את עמדתו ,והעלויות הגבוהות לאחזקת המבנים , גביית כספים ,עמלות , תחזוקת ורכישת ציוד , הוחלט : לבצע בדיקת השוואת מחירים ביישובי לב השרון ולאחר מכן תינתן תשובה לגברת ברדוגו ע"י רכזת החוגים של הוועד המקומי .

2 – גדר ברחוב הגפן – הוצג בפני נציגי רחוב הגפן את עמדת הוועד במקומי ,ישנם חילוקי דעות בין התושבים ,תושבי רחוב הגפן מבקשים להקים גדר בגובה של 1.20 במקום החומה שהייתה בגובה של 2 מטר ,משפחת נגרין הגובלת עם שטח זה מתנגדת לשנות את גובה הגדר , נשלח מכתה התנגדות ע"י עו"ד המשפחה {מצורף לפרוטוקול}.

הוחלט : לזמן את נציגי משפחת נגרין ונציג רחוב הגפן בשיתוף עם חברי הוועד איציק מוסקוביץ ,אלון בלחסן ומילי יפרח במידה ואחד החברים לא יוכל להשתתף יחליף אותו חבר הוועד רוני זרח .

3 – מראה שבורה בחדר 4 בבית החוגים – הוחלט להטיל אחריות על אב הבית לבדוק ליפני ואחרי הפעלת כל חוג וחוג ופעילות הנוער במסגרת התנועה בכדי לצמצם את האפשרות של נזקים מיותרים .

4 – חוזה גינון – בהתאם להסכם נחתם הסכם לשנה נוספת , בתאריך 10/2016 מסתיים ההסכם והוועד המקומי יצא למכרז גינון חדש.

5 – נוהל פרסום מידע לתושב – הוסבר לחברי הוועד על הקמת אתר חדש או שדרוג האתר הקיים לצורך פרסום מידע לתושב, כל שבוע או שבועיים יצא דואר אלקטרוני לתושב,עובדי המשרד ירכזו נושאים מרכזיים להפצה לתושבים .

חברי הוועד המקומי אלון בלחסן ויהונתן הלוי יעבדו במשותף למורך ניסוחונהלים לנושא לפי הסדר הבא : יו"ר הוועד המקומי מאשר את תוכן הפרסום לאחר מכן מזכירת הוועד תפיץ דואר אלקטרוני לכלל התושבים, הוועד המקומי החליט להמשיך ולקדם את הפרויקט ,התקבלו שלוש הצעות מחיר {מצורף פרוטוקול מידע לתושבים מתאריך 25/10/15 } .

6 – דווח וועדת כספים :מאזן מול ביצוע – חברי וועדת כספים מדווחים על הקטנת הגרעון ברבעון חודש אוגוסט מ – 5000.000 ₪ ל – 200.000 ₪ ביחס לרבעון הקודם , יש לבצע מעקב קפדני אחר ההצעות עד סוף שנת התקציב 2015 .

7 –פרוטוקול 46 מתאריך 16/9/15 מאושר פה אחד .

8 – פרוטוקול וועדת כספים מתאריך 16/10/15 מאושר פה אחד .

9 – חשבון בנק לאומי של הוועד המקומי – הוחלט להעביר את הפעילויות של חשבונות הוועד המקומי לבנק הפועלים בקדימה {סניף מספר 653 },בו נמצאים חשבונות הבנק הנוספים של הוועד.

10 – מכרז חדש לתפקיד רכזת אדמיניסטרטיבית :

 •  מליאת הוועד המקומי החליטה בישיבתה מחודש 04/15 להעסיק את הגברת דנה מיטרני ברוק בתפקיד הנהלת חשבונות וזאת בניגוד להמלצת וועדת מכרזים .

 • החלטת מליאת הוועד המקומי הסתמכה על חוות הדעת המומלצת שהונחה לפניה מידי היועץ המשפטי של הוועד המקומי עו"ד רוני שמואל מתאריך 5/4/2015 .

 • בניגוד לחוות הדעת המשפטית המומלצת של עו"ד רוני שמואל הונחו במשרדי הוועד המקומי חוות דעת הסותרת את חוות דעתו של עו"ד רוני שמואל .

 • ביום 19/5/15 נשלח למשרדי הוועד המקומי חוות דעת של עו"ד כוכבה גבסה –חרס שמשרדה משמש כיועץ המשפטי של המועצה אשר טוענת שהמינוי של הגברת מיטרני ברוק בניגוד לחוק המכרזים ,וכן בניגוד לצו המועצות המקומיות {נוהל קבלת עובדים למקום העבודה תשל"ז 1977 } .

 • בתאריך 29/7/15 התקבל מכתב מהגברת עידית סודרי ממשרד הפנים שמבקשת מהמועצה ללמוד על הליך המכרז ותוצאותיו .

 • כידוע המועצה האזורית היא הרשות השלטונית המוניציפאלית של האזור והיא נושאת באחריות הישירה לכל הנושאים המוניציפאלים הכוללים גם את העסקת עובדי הוועד המקומי  .

 •  המועצה האזורית היא זו שמאצילה את הסמכויות לוועד המקומי בנושא העסקת עובדים .

 • סעיף 127 לצו המועצות האזוריות מסמיך את המועצה לפקח ולבקר את פעילותיו של הוועד המקומי .

 • סעיף 132 לצו המועצות האזוריות קובע שמינוי עובדי וועד מקומי טעון אישור המועצה האזורית .

 • אשר על כך משהונח מלפני הוועד המקומי חוות דעתו של היועץ המשפטי ושל המועצה האזורית לב השרון מתאריך 19/5/15 שבו ניתן ללמוד על כשל בבחירתה של הגברת מיטרני ברוק בניגוד לחקיקה ולא נותר אלה לבטל את תוצאות המכרז ולצאת למכרז חדש

 • על כן מליאת הוועד המקומי בישיבתו מתאריך 21/10/15 החליט על פיטוריה של הגברת מיטרני ברוק בכפוף להליך השימוע ועל פי כל דין, בנוסף להודעה מוקדמת של 30 יום למועד הפיטורין .

 • על כן מליאת הוועד המקומי החליטה לצאת למכרז חדש ומידי למציאת מזכירה לוועד המקומי ,עד לאיתור המזכירה תינתן האפשרות של המשך העסקתה של הגברת מיטרני ברוק לשלושה חודשים מיום פיטוריה שנכנס לתוקף בתאריך 25/11/15 .

 • 11 – ארנונה בבית החולים לב השרון – בהמשך לניהול משא ומתן בנושא עדכוןלחוק ההסדרים במשק ,נתקבלה תשובה שלילית מהיועץ המשפטי של בית החולים לב השרון {מצורף לפרוטוקול} , הוחלט : לבדוק את האפשרות לשכור את שירותיו של עו"ד המתמחה בתחום הארנונה בוועדים מקומיים ,לאחר שנקבל נתונים מעודכנים מעו"ד רוני שמואל המייצג את הוועד המקומי ,בהתחשבנות ועל פי ההסכם עם בית החולים ולקבל יעוץ משפטיעבור תשובה לבית החולים .

bottom of page