top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 53 מתאריך 13/4/16

נוכחים : איציק מוסקוביץ , רוני זרח , עמיחי כהן , שלומי יהודה ,אלון בלחסן .

התנצלו : יהונתן הלוי , מילי יפרח .

נציג מושב צור משב במליאת המועצה : ירון אביב

ועדת ביקורת : ליאת מאיר .

נוספים : ענאן שחידם , שי בן ברוך , נתנאל מנצור { מג"ב }

רפי לוי – רב"ש המושב .

 

 

 

סדר יום :

 

1 – סקירה בנושא ביטחון

2 – צהרון

3 – שכירות מבנה טיפת חלב

4 – אישור פרוטוקול מספר 53 מתאריך 16/3/16

5 – תורנות עובדי הוועד המקומי בימי חול המועד פסח .

 

 

 

1 – סקירה בנושא ביטחון : נתנה סקירה מקיפה בנושאי הביטחון בישובי לב השרון והאזור כולו , ניתן הסבר על החלוקה החדשה של האזור לאשכולות ,נורדיה , גינות הדר וצור משה הפך לאשכול אחד מתוך ארבע אשכולות במועצה האזורית לב השרון , על פיקוד האשכול מופקד השוטר הקהילתי המדווח על כל פעילות חריגה הדורשת התערבות משטרה למרחב האזורי .

בקרוב עומד להיפתח קורס חדש למתנדבים ,הקורס יתקיים בצור משה ,בנוסף קיימת האפשרות לגייס מתמידים לגיל הצעיר 16-18 ולצרפם לפעילויות השמירה .

יש להמשיך ולפרסם לתושבים באופן רציף וחודשי את נושאי הביטחון על מנת לאפשר הגברת ערנות מתמדת ושמירה על מודיעין משטרתי מתאים .

כמו כן יש לדאוג ולרשום את כל הבתים כולל של הדיירים למאגר הכתובות לצורך דיוור והנחיות בשעת הצורך .

 

2 – צהרון : המפעילה הלן מסיימת את ההתקשרות עם הוועד המקומי בהפעלת הצהרון בבית הספר , הוחלט : לקבל את חוות דעתו של עו"ד הוועד המקומי רוני שמואל ,האם ניתן להמשיך את ההתקשרות ישירות לפרק זמן נוסף של שנתיים /שלוש שנים נוספות .

3 –  שכירות מבנה טיפת חלב : הוחלט להיפגש עם השוכרות במקום ולשנות את דמי השכירות ל-30.000 ₪ בשנה .

 

4 – אישור פרוטוקול מספר 53 מתאריך 16/3/16 : מאושר פה אחד .

 

5 – תורנות עובדי הוועד המקומי בימי חול המועד פסח : משרדי הוועד המקומי יהיו פתוחים לקבלת קהל ומענה טלפוני בימי חול המועד פסח בין השעות 8:00  13:00 .

bottom of page