top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 57

מיום 29.07.2016

נוכחים: יצחק מוסקוביץ, עמיחי כהן, יהונתן הלוי, מילי יפרח

ועדת ביקורת: ליאת מאירי, חני פרי, ניסן כנפי

 

 

נושא

אחריות ביצוע.

גיה רותם  נבחרה למזכירת מושב

מצורף הצבעות חברי הועד בנספח

שינוי במבנה הועד

דנה-גבייה , מענה טלפוני, קבלת קהל

מירב-הנהלת חשבונות, תזרים, צ'קים ומעקב תקציבי.

שרה-גביה שעתי

חנה- סיוע שעתי לשוטף מול גיה

מצורף הצבעות חברי הועד בנספח

סיום העסקה של רועי איצקוביץ מיום 22.6.17 חברי הועד המקומי מאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו.

מצורף הצבעות חברי הועד בנספח

איציק מוסקוביץ התפטר מתפקיד יו"ר מיום 8/7  חברי הועד המקומי מבקשים להודות לאיציק על הזמן הרב שהשקיע בתפקיד היו"ר ועל פועלו ומקווים שימשיך במלוא המרץ גם בתפקיד חבר ועד מן המניין .

מצורף מכתב התפטרות

התפטרות 3 חברי הועד:

רוני זרח , אלון בלחסן ושלומי יהודה  מיום 17/7 . חברי הועד המקומי מבקשים להודות לשלושת החברים על תפקודם כחברי ועד מתנדבים ועל תרומתם איש איש בתחומו לעשייה הציבורית ולאחל להם הצלחה בהמשך  .

 

מצורפים מכתבי ההתפטרות

סטטוס עדכון רשימת חברי ועד – המועצה קיבלה אישור ממשרד הפנים והעבירה פניה לבאים בתור ברשימה. החברים החדשים הנם : נוריאל סייג, עופר פביאן ואיציק נגרי

נשלחו מכתבים

בחירת יו"ר – עם כניסת 3 חברי הועד החדשים תיערך ישיבת ועד בה ייבחר היו"ר החדש.

 

בחירת מורשה חתימה שלישי לאחר התפטרות שלומי יהודה ואלון בלחסן. עם כניסת חברי ועד נוספים ייבחר מורשה חתימה נוסף.

 

ביום א בשעה 9.20 יתקיים דיון בעניין תביעתו של א.י.ל החקלאי

בסך 16.000 שקל שלטענו אנו אמורים לשלם לו על צריכת חשמל .

והיות והתובע תבע את איציק מוסקוביץ אישית בתביעתו, הוגש ערעור ע"י רוני שמואל. יש להעביר את התביעה לועד ולא תביעה אישית.

 

 

הועד המקומי מבקש להשתתף בצער :

נוריאל סייג- במות אימו

משפחת פרהנג – על מותו של ברונו

שימי מושקין – על מות אחותו

אסנת בן עזר –על מות אימה

אילנה זרח- על מות אביה

שחר חולי-במות אימו

ירון פריזלר-במות אימו

שלא נדע עוד צער ונשמע רק בשורות טובות

 

חזות ותרבות –עקב הצורך בהמשך הטיפול בנושאי חזות הכפר ותרבות ועם השינוי בבעלי התפקידים ( כניסת גיה לתפקיד מזכיר בנוסף לתרבות וחוגים וסיום העסקת רועי כרכז התפעול השוטף ) הועד החלט להיענות לבקשתה של גיה לתגבור זמני במתכונת שעות בתחומים אלו עד שנחליט אם ואת מי לגייס לתפקיד  . מי שיתגבר את גיה בנושאים האלו תהיה חנה דילר שנענתה לבשה לסייע ונחתם עימה הסכם שעתי על פי

 

צהרון הלן- ממשיך במתכונת זהה לשנה שעברה

 

פניות תושבים: עדכון פנייתו של אסף שטיין בעניין העץ בכניסה לביתו, היינו עם פקח במקום. לא נמצאה בעיה. הודענו על דחיית בקשת הטיפול.  מקק"ל הגיע מכתב שאין אישור לכריתת העץ. נשלח לאסף מכתב. אסף העביר לועד הודעה כי המפגע באחריות הועד.

 

 

עדכון בעניין פנייתה של משפחת מנור בעניין נזקי עץ שנכרת בחזית ביתם. העץ נכרת לאחר אישור קק"ל, יש להוציא  את השורש וליישר את האבנים עלות 3510 ש"ח . ולאחר מכן יש לנטוע עץ חדש בעלות 800-900 ₪.

הוחלט לבצע עבודת הורדת השורש ויישור המרצפות במקום

עדכון בפנייתה  משפ פיטליק עץ מרים את המסילה. תוקנה כרגע על ידם מבקשים השתתפות בתיקון 2000 ₪ זה הסכום המלא שעלה התיקון.

 

יש להודיע כי יש לעדכן את פקיד היערות בבעיה מסוג זה ולזמן אותו במידת הצורך. הועד אינו משתתף בעלות התיקון.

הוחלט כי הועד יאתר יועץ שיבצע סקירה ברחבי הבוסתן ויאריך את עומק התופעה והעלות הצפויות וזאת על מנת לאפשר לחברי הועד לקבל החלטה מושכלת בנושא

פנייתו של עידן בן יעקב לגבי מעבר מנהרה בבוסתן- המעבר מלוכלך ומלא כתובות קיר המכערות את המקום. מחלון ביתו זה הנוף שנשקף. ניתן לנקות את הקירות , בעיה שתחזור על עצמה. אין פתרון חד משמעי חוץ ממצלמה וקנסות.

 

הוחלט לצבוע את הקירות במקום בתחילת ספטמבר

bottom of page